top of page

El servei d'acollida

De dilluns a divendres de 8:00 a 9:00

L'escola ofereix el servei d'acollida matinal de 8 a 9 hores. Aquest servei està pensat per a totes aquelles famílies que treballen molt d'hora o que necessiten d'aquest servei de manera puntual i esporàdica algun dia. Es tracta de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars dels infants, tot oferint-los un espai lúdic, familiar i agradable amb personal de l'escola.

Funcionament del servei

De dilluns a divendres de 8:00 a 9:00

El servei de 8 a 9h es fa per l'entrada del carrer Barcelona, 65. Es realitza al gimnàs de l'escola. Aquest servei pot ser: fixe o esperàdic, d'una hora o de temps fraccionats segons les necessitats de la família.Per fer ús esporàdic del servei no cal avisar amb antel·lació. Al final del mes es passa un rebut del servei utilitzat en aquest període. La professora Angela és l'encarregada de tenir cura d'aquests infants. Durant aquest temps, els nens i nenes podran dibuixar, esmorzar, fer puzzles, jugar a jocs de taula, estudiar, etc.

bottom of page