top of page

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Eduquem des del cor

Eduquem des del cor

Ens estimem i aprenem junts

Ens estimem i aprenem junts

Gaudim d'aprendre

Gaudim d'aprendre

Creixem junts

Creixem junts

Compartim vivències

Compartim vivències

L’educació primària és una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i de les nenes, que s’inicia en finalitzar l’educació infantil.

PROJECTES I CENTRES D'INTERÈS

LLIBRES DE
TEXT

FITXES DE
TREBALL

Tenint present que el grau de maduresa d’alumnes de la mateixa edat no és uniforme, és important preveure els continguts per cicles de dos anys, ja que, això permet adaptar millor l’activitat docent a les característiques de cada infant.
 
                                                                                                                        Cicle INICIAL - (6-8 anys)
                                                                                                                         Cicle MITJÀ - (8-10 anys)
                                                                                                                    Cicle SUPERIOR - (10-12 anys)

 
Aquesta etapa educativa té com a finalitat proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges. 

L'escola vetlla per estimular el desenvolupament de les capacitats individuals a través d'un ensenyament que abarca la metodologia tradicional compensada amb pràctiques més innovadores segons les necessitats i els interessos dels nens i les nenes. 

La creativitat i el raonament són els camins pels quals intentem guiar als nostres alumnes per promoure l’educació del gust als hàbits de treball i a la construcció del pensament.

Descobrim les eines bàsiques per créixer

bottom of page