top of page

L'equip psicopedagògic

És un equip format per especialistes en el camp de la psicologia, pedagogia i logopèdia, que treballen amb la finalitat de detectar les dificultats de l'alumne i proporcionar assessorament a les famílies i el professorat. Incorporats al centre escolar des del curs 2017-2018, l'equip psicopedagògic disposa d'una franja horària setmanal per atendre a alumnes, pares i educadors.

EQUIP HUMÀ

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Rocío Monge

REEDUCACIONS PEDAGÒGIQUES I LOGOPÈDIQUES 

Ana Medina

Rocío Monge

Laura Bautista

PSICOLOGIA CLÍNICA

Esther Albiach

HORARI D'ATENCIÓ

Coordinació pedagògica

Dimarts i divendres matí (tardes convingudes)

Psicologia clínica

Dijous i divendres matí

Reeducacions psicològiques i logopèdiques

Dimarts i divendres de 13h a 15h

DEPARTAMENT

DE

LOGOPÈDIA

 • Problemes de pronunciació.

 • Quequeig (tartamudesa).

 • Alteracions de la deglució.

 • Problemes de postura lingual en tractaments ortodòntics.

 • Retard de la parla i del llenguatge

 • T.E.I i dislàlies.

 • Alteracions de la parla i el llenguatge per problemes neurològics.

 • Dislèxia i d'altres alteracions de la lectura.

 • Problemes de comprensió lectora.

 • Problemes de velocitat i mecànica lectora.

 • Alteracions a l'expressió escrita.

DEPARTAMENT

DE

PSICOLOGIA

 • Trastorns de la conducta alimentària.

 • Dificultats de relació a l'escola i amb els amics.

 • Gelosia.

 • Problemes d'autonomia i d'hàbits.

 • Rebequeries i manca de control emocional.

 • Trastorns de la son.

 • Ansietat i d'altres alteracions emocionals.

DEPARTAMENT

DE

PEDAGOGIA

 • Dislèxies, disgrafies, disortografies, problemes amb la comprensió lectora, inintel·ligibilitat de l'expressió escrita.

 • Retard escolar.

 • Retard lectoescriptura.

 • Retards maduratius.

 • Fracàs escolar.

 • Manca d'hàbits d'estudi.

 • Problemes de concentració i memòria.

D'acord amb la direcció del centre, l'equip realitza atenció grupal a través d'estudis de grups sencers (en cursos determinats) que aporten informació relacionada amb les capacitats intel·lectuals dels alumnes així com intervencions específiques en grups de risc com per exemple: revisions del llenguatge oral a educació infantil, revisions del perfil lector i atenció, especialment als cicles inicials i mitjans, revisions de les capacitats intel·lectuals i de la comprensió lectora als cicles superiors per preveure dificultats en el pas a secundària, dinàmiques de grup a secundària (habilitats socials, resolució de conflictes, prevenció de conductes additives...), etc.

L'equip psicopedagògic també ofereix atenció individual. S'atén a totes aquelles demandes individuals que realitzin els tutors/es i les famílies. La demanda sempre es realitza mitjançant els tutors, que informaran de la mateixa a coordinació pedagògica. La coordinadora realitzarà un primer contacte per tal de recollir informació i derivar a l'especialista indicat per portar a terme l'estudi o atenció que calgui. Els estudis aporten una orientació diagnòstica que, en cas que no sigui suficient, s'haurà de completar externament. Tota intervenció anirà acompanyada de pautes i assessorament tant al professorat com a les famílies.

bottom of page