top of page

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Durant l'etapa educativa d’educació secundària sorgeix la necessitat d’assegurar el desenvolupament integral de l’alumne/a sense limitar-se al currículum i l’adquisició de coneixements acadèmics propis de l’ensenyament tradicional, sinó que, alhora, inclogui l’adquisició d’habilitats pràctiques, i el desenvolupament d’actituds i valors.

 

L’escola es proposa com a objectiu que els alumnes adquireixin les competències bàsiques. Aquestes competències s’agrupen en els àmbits següents:

COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES

COMPETÈNCIES PERSONALS

COMPETÈNCIES DE CONVIVÈNCIA

COMPETÈNCIES COMUNICATIVES

Amb l'assoliment d'aquestes competències s'espera aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en les seves accions; ajudar-los a adquirir les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir de manera activa i crítica en la societat plural, diversa i en continu canvi actual.

 

Durant l'ESO, l'escola intenta individualitzar l’ensenyament fins on ens és possible, per tal de respectar els diversos ritmes d´aprenentatge. També posa l’accent en el seguiment i orientació dels alumnes, d’acord amb les families.

A més, per complementar aquests aprenentatges, es porten a terme diferents activitats i projectes on  els alumnes s'involucren i gaudeixen de cada procés:

APRENENTATGE SERVEI

Projecte escola:
Mà manetes

1r ESO

ESCOLA VERDA

Recollida de taps solidaris
Reciclatge de paper

2n ESO

APRENENTATGE SERVEI

Scrabble

Reforç CM

Conversa

3r ESO

PROJECTES 
SOLIDARIS

Objectiu Cent Mil

4t ESO

És necessari consolidar la personalitat i crear bases sòlides per al futur.

bottom of page