top of page

El servei de reforç

Som conscients que cada infant és diferent i cada nen i nena té unes necessitats individuals. És per aquest motiu que a l'escola respectem el ritme de cada infant i donem molta importància a l'atenció i el seguiment individualitzat dels nostres alumnes.

Els infants de l'escola aprenen a l'aula amb els seus companys/es, independentment de les seves característiques personals, socioeconòmiques o culturals. Amb la base de què uns poden aprendre dels altres. Així doncs, el centre disposa de dos professors per al grup classe. Les hores de reforç s'organitzen de la següent manera:

EDUCACIÓ INFANTIL

- Grup partit
- Atenció dels nens i nenes a l'aula
- Atenció individual als alumnes amb necessitats 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- Grup partit
- Atenció individual als alumnes amb necessitats 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

- Grups adaptats per reforçar les assignatures de Matemàtiques i Anglès a 2n i 3r d'ESO.
- Atenció individual als alumnes amb necessitats 

AULA D'ACOLLIDA

- Professorat per atendre l'alumnat nouvingut d'incorporació tardana al sistema educatiu amb necessitats derivades de l'idioma.

bottom of page